Page 1 - Layout 1
P. 1
Ταχ. Γραφείο
ΚΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 64 OKTΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ
Μάνια Καραϊτίδη: Ο «Φάρος» του Βιβλίου και των Εκδόσεων
Π βλιοπωλείον της ''Εστίας''».Το 1978 η Μάνια Καραϊτίδη
ριν από λίγο καιρό ο πνευματικός κόσμος
έχασε μια σημαντική προσωπικότητα, μια
μετέφερε το βιβλιοπωλείο από την ιστορική του έδρα,
που βρισκόταν στη Σταδίου, στην οδό Σόλωνος, δη-
μεγάλη κυρία την Μάνια Καραϊτίδη , η
μιουργώντας τη βιβλιοαγορά που ξέρουμε σήμερα
οποία με το έργο της προσέφερε τα μέγιστα στο
χώρο του Βιβλίου και των Εκδόσεων. Έφυγε την
λεία). Το γραφείο της στο βιβλιοπωλείο της Σόλωνος
πρώτη μέρα του περασμένου Ιουνίου στα 86 της (τότε στην περιοχή βρίσκονταν ελάχιστα βιβλιοπω-
χρόνια δίνοντας με γενναιότητα και την τελευταία υπήρξε για δεκαετίες μια ζωντανή κυψέλη για τον
της μάχη με την επάρατο. Μια μάχη που πάλεψε με κόσμο της λογοτεχνίας, φιλοξενώντας πεζογράφους,
αξιοπρέπεια ανάλογη του ύψους και του ύφους της. ποιητές, κριτικούς και πανεπιστημιακούς, που συγκεν-
Το 2009 ο Σύνδεσμος μας στην ετήσια τιμητική εκ- τρώνονταν καθημερινά εκεί για να κουβεντιάσουν όλα τα
δήλωση «Ημέρα των Αποφοίτων» τίμησε την εκλεκτή από- ζητήματα της συντεχνίας. Η Μάνια Καραϊτίδη δραστηριοποι-
φοιτο, την καταξιωμένη Αρσακειάδα για την προσφορά της στο ήθηκε στον χώρο των εκδοτικών επιχειρήσεων σε μια περίοδο κατά
χώρο των Γραμμάτων, τον πνευματικό άνθρωπο με την μεγάλη την οποία οιεκδόσεις παρέμεναν αυστηρά ανδροκρατούμενες.
καλλιέργεια και ευγένεια ψυχής και βεβαίως την επιχειρηματία. Η Για την προσφορά της τιμήθηκε το 2000 με το παράσημο του Τάγ-
Μάνια Καραϊτίδη έφυγε αφήνοντας πίσω της μεγάλο έργο και ένα ματος της Αξίας από τη Γαλλική Δημοκρατία ενώ πριν από μερικά
μεγαλύτερο κενό στην πνευματική ζωή του τόπου μας. χρόνια τιμήθηκε και με το βραβείο του περιοδικού «Διαβάζω».
Είχα την μεγάλη τύχη να την γνωρίσω από κοντά. Από την Αποχαιρετώντας την στην «Καθημερινή» ο Χρήστος Χωμενίδης
πρώτη στιγμή ένιωσα να με συνεπαίρνει με την απλότητα και το θα γράψει «...την Ελλάδα την κοσμοπολίτικη, την με ανοιχτούς
χιούμορ της, ενώ ήταν απόλαυση να την ακούς και να μαθαίνεις ορίζοντες και πίστη στον εαυτό της ενσάρκωνε η Μάνια Καραϊτίδη.
πολλά από εκείνη. Την Ελλάδα των γενναιόδωρων χειρονομιών, των τολμηρών
Η Αναστασία Λαμπρία πολύ χαρακτηριστικά θα περιγράψει επενδύσεων και των εύγλωττων σιωπών. Η Μάνια Καραϊτίδη θα
την προσωπικότητα της Μάνιας Καραϊτίδη με λίγες προτάσεις καταταγεί στην χορεία των μεγάλων εμψυχωτών του 20ου αιώνα
ως εξής: «Ήταν μια ευγενής εγγράμματη μέσα σε ένα σινάφι θη- μας. Πλάι στον «Κολοσσό του Μαρουσιού» Γιώργο Κατσίμπαλη,
ρίων. Η κατάργηση κάθε σοβαροφάνειας ήταν ένα από τα βασι- τον «Ίκαρο» Νίκο Καρύδη, τον Αλέκο Πατσιφά με τη «Λύρα», τον
κότερα χαρακτηριστικά της, ταυτοχρόνως ήταν μια αστή, δεν Μίμη Δεσποτίδη της Αριστεράς που έβλεπε τον κόσμο σαν έργο
παρίστανε ποτέ τίποτε, ήταν ο εαυτός της, χωρίς να έχει τίποτε τέχνης και τον Τάσο Φαληρέα του «Ποπ 11». Αυτοί υπήρξαν οι
το πομπώδες-πράγμα που δεν χαρακτηρίζει τους Έλληνες εκ- αληθινοί μας Υπουργοί Πολιτισμού».
δότες εν γένει». Κλείνοντας το μικρό αυτό αφιέρωμα στη μνήμη της διακεκρι-
Η Μάνια (Μαρίνα) Καραϊτίδη ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Σα- μένης αποφοίτου θα ήθελα να αναφερθώ στα αγαπημένα της
ραντόπουλου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ιωάννη Κολλάρο στον παιδιά τον Γιάννη και την Εύα Καραϊτίδη (ομοίως απόφοιτο μας
ιστορικό οίκο που ίδρυσε ο Γεώργιος Κασδόνης το 1885. Η Μάνια εκδότρια και συγγραφέα) ότι είχαν την τύχη να έχουν μητέρα
Καραϊτίδη ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης το 1972, ανοίγοντας έναν πνευματικό άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά με το
τον δρόμο σε νεώτερους πεζογράφους και δημιουργώντας και- έργο της στην ανάπτυξη των Ελληνικών Γραμμάτων και των
νούργιες σειρές ξένης λογοτεχνίας με έγκριτους μεταφραστές. Στη Εκδόσεων.
φάση του ανοίγματος προς τους νεώτερους, η «Εστία» περιέλαβε Εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
στο δυναμικό της πεζογράφους όπως ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο Σ.Α.Φ.Ε. αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Μάνια Κα-
Χρήστος Βακαλόπουλος, ο Χ. Α. Χωμενίδης και ο Φαίδων Ταμ- ραϊτίδη για την παρουσία της στη ζωή μας. Άφησε Έργο που μας
βακάκης. Επί των ημερών της Καραϊτίδη δόθηκε επίσης καινούρ- έκανε πλουσιότερους πνευματικά και Ανθρώπους με Α κεφαλαίο!!
για ώθηση στο Βιβλιογραφικό Δελτίο της «Εστίας», που άρχισε
να κυκλοφορεί τέσσερις φορές τον χρόνο, περιλαμβάνοντας το Νονίκη Πέρδικα
σύνολο των εκδόσεων που εισέρχονταν προς πώληση στο «Βι- Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.

Ευχαριστούμε τα μέλη μας που ανταποκρίθηκαν άμεσα ζουμε όλοι μας, είναι όμως ζωτικής σημασίας να συνεχι-
στο κάλεσμά μας να εξοφλήσουν τις συνδρομές τους. Δε- στεί η προσπάθεια στήριξης του Συνδέσμου Αποφοίτων
δομένου όμως των μεγάλων οικονομικών δυσκολιών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διότι «έχει ως πυξίδα και
που βρίσκεται ο Σύνδεσμός μας και για να μπορεί να συ- στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας μας μέσα από τη διά-
νεχίσει να υφίσταται και να πραγματοποιεί το σημαντικό δοση της γνώσης, προάγοντας τη διαχρονική αξία της
έργο του, παρακαλούνται θερμά και τα υπόλοιπα μέλη Παιδείας», όπως αναφέρει εκτός των άλλων ο Πρόεδρος
να τακτοποιήσουν την συνδρομή τους. Είναι πολλά και της Δημοκρατίας κ.Κάρολος Παπούλιας στην εισαγωγή
σημαντικά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπί- του Λευκώματος του Σ.Α.Φ.Ε.
   1   2   3   4   5   6