Page 1 - Layout 1
P. 1
Τ αχ. Γραφείο
ΚΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΤΟΣ 17ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 68 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ
Η Κρίση στη ζωή μας

Τ Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά κυρίως ηθική.
α μαύρα σύννεφα της κρίσης που έχουν σκεπάσει το γα- ράστιο χταπόδι μας έχει αγκαλιάσει και μας απομυζά συνθλίβον-
λανό ουρανό της χώρας μας εδώ και μια πενταετία συ- τάς μας και υποτάσσοντας μας στα μεγάλα συμφέροντα.
νεχώς μαζεύονται όλο και πιο απειλητικά.
Αντί να μας καθηλώσουν θα έπρεπε να μας προβληματίσουν Είναι η εποχή του παραλόγου. Η Συρία ισοπεδώνεται και σπα-
και αντίνα παραδοθούμε, να αντιδράσουμε αποτελεσματικά.
ράσσεται με εμφύλιο πόλεμο, που εν πολλοίς μοιάζει με ξεκαθά-
Αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, αν εξετάσουμε το ρισμα θρησκειών, ιδεοληψιών και αντιλήψεων περί Θεού. Οι
παρόν και αν προσεγγίσουμε στο μέλλον σταθμίζοντας τα ση- τζιχαντιστές ισοπεδώνουν ότι πολυτιμότερο υπάρχει στον πολιτι-
μερινά δεδομένα, τάσεις και καταστάσεις, τις προκλήσεις και τα σμό και την ιστορία των λαών θέλοντας να επιβάλλουν ένα καθε-
αδιέξοδα της εποχής μας, τότε ίσως βρούμε μια κάποια λύση, στώς υπηκόων, χωρίς βούληση, μόρφωσηκαι δραστηριότητες,
μια διέξοδο… δηλαδή ρομπότ. Προγραμματισμένα ανθρωπάκια απόλυτα ελεγ-
Εμείς οι μεγαλύτεροι, οφείλουμε να αναθεωρήσουμε πολλά, χόμενα. Ο πόλεμος στην Κριμαϊκή χερσόνησο, η ομαδικήφυγή
από όσα είχαμε εκλάβει ως δεδομένα για την πορεία της ζωής των μεταναστώνπου θέλουν να γλιτώσουν από τηφρίκητου πο-
μας. Η φορολογική καταιγίδα που ήρθε – και θα μείνει-με την λέμουκαταλήγει σε πνιγμούς, καθώς το αλισβερίσι με τους δου-
μορφή του πολυσυζητημένου ΕΝΦΙΑ, του άγριου τσεκουρέμα- λεμπόρουςδεν είναι έντιμο, γράφοντας με τα μελανότερα
τος των συντάξεων, των εργοδοτικών εισφορών και των φόρων χρώματα την ιστορία της προσφυγιάς στις μέρες μας.
αλληλεγγύης οδηγεί σε οικονομική δυσπραγία, αφού η πρόθεση Ζώντας σε αυτήν την περιδίνηση εμείς ως Έλληνες οφείλουμε
να είναι κανείς συνεπήςείναι πια αντιστρόφως ανάλογη με την να λειτουργήσουμε με σύνεση, και σωστή σκέψη. Μετά την συμ-
χρηματική του δυνατότητα. φωνία της 13 Ιουλίου, η οποία είναι η καταλυτική ημερομηνία
ης
Εάν η ζωή είναι δύσκολη για τους μεγαλύτερους, τι να κάνουν του τέλους των ψευδαισθήσεων, καλούμεθα πια να αποφασί-
οι νεότεροι; Τι να πουν τα παιδιά που σπουδάζουν, πολύ συχνά σουμε ή θα προχωρήσουμε, ήθα χαθούμε.
με αξιοζήλευτα πτυχία και στην συνέχεια βρίσκουν εργασία – Ως λαός έχουμε μεγάλα αποθέματα δυναμικής και πάντα στις
εάν είναι τυχεροί – με 480 ευρώ καθαρά ή σε άλλες περιπτώσεις δύσκολες ώρες της Ιστορίας μας όλοι μαζί μεγαλουργήσαμε.
παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάςγια ένα καλύτερο μέλλον και Στην συγκεκριμένη συγκυρία περισσότερο από κάθε άλλη εποχή
αξιοπρεπή επιβίωση. Το καλύτερο έμψυχο και πνευματικό υλικό ο Σ.Α.Φ.Ε. μπορεί να βοηθήσει, να στηρίξει, έχοντας παρακα-
της πατρίδας μας, οι νέοι,το μέλλον του τόπου μας,φεύγουν ταθήκη την παιδεία που λάβαμε από τα Αρσάκεια σχολεία και
και φθάνουμε να μιλάμε πλέον για εποχές της Ελλάδας του 1950 τους γονείς μας. Με βάση τον εθελοντισμό και όραμα το μέλλον
μόνο που τώρα η μετανάστευση είναι επιστημονική. των παιδιών μας μπορούμε όλοι μαζί με γονείς και τα νέα παιδιά
Όσοι μεσήλικες είναι τυχεροί και εργάζονται, συντηρούν πια να δράσουμε προς το καλύτερο αύριο για όλους μας διότι η ζωή
τους υπόλοιπους ενώ για λόγους οικονομικούς, οι οικογένειες είναι μια αλυσίδα που κάθε κρίκος της ενισχύει τον άλλο.
συμβιώνουν φθάνοντας τις 3 γενιές σε ένα σπίτι. Περισσότερο από ποτέ, στους δύσκολους καιρούς που δια-
Ο ιδιωτικός τομέας κλείνει τις πόρτες του, απολύοντας 50άρη- νύουμε είναι η αλήθεια του μεγαλύτερου παραμυθά όλων των
δες οικογενειάρχες τις περισσότερες φορές, που πλέον ζουν τον εποχών, η αλήθεια του Αισώπου που έλεγε «Ενωμένοι θα
εφιάλτητης ανεργίας και μάλιστα χωρίς προοπτική εξεύρεσης επιζήσουμε, χωρισμένοι θα χαθούμε» .
καινούριας εργασίας. Νονίκη Πέρδικα
Ζούμε την παγκοσμιοποίηση της κρίσης, η οποία σαν ένα τε- Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ο Σ.Α.Φ.Ε. καλεί τα μέλη του σε Τα- ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας λουν να θέσουν υποψηφιότητα, να υπο-
κτική Γενική Συνέλευσηκαι Αρχαιρεσίες διάταξης. βάλουν σχετική δήλωση, μαζί με σύν-
για την ανάδειξη των μελών του νέου Δι- Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 του τομο βιογραφικό σημείωμα, στα Γραφεία
οικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικού, υποψήφιοι/ες ανακηρύσ- του Συνδέσμου μέχρι την Τετάρτη21-10-
Καταστατικό του Συνδέσμου τηνΔευ- σονται, με απόφαση του Δ.Σ., οι υποδει- 2015 .
τέρα 2-11-2015 και ώρα 6-8 μ.μ. , στα κνυόμενοι/ες εγγράφως από τουλάχιστον Επίσης, η Εξελεγκτική Επιτροπή θα
γραφεία του Συνδέσμου(Πλ.Καρύτση τρία (3) τακτικά μέλη του Συνδέσμου. αποτελείται από δύο μέλη και ένα ανα-
ος
10,5 όροφος). Είναι δε μέλη που έχουν εγγραφεί τουλά- πληρωματικό. Παρακαλούνται τα μέλη
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική χιστον προ διετίας και δεικνύουν ιδιαί- που επιθυμούν να μετέχουν στην επι-
Συνέλευσηθα πραγματοποιηθείτην Δευ- τερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς του τροπή αυτή να υποβάλουν σχετική αί-
τέρα9-11-2015, την ίδια ώρα και στον Σ.Α.Φ.Ε. Παρακαλούνται τα μέλη που θέ- τηση.
   1   2   3   4   5   6