Page 7 - Layout 1
P. 7
IANOYAΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 7


Ο Σ.Α.Φ.Ε. διοργάνωσε την παρουσίαση του Μεσσήνη, Φιλόλογος. Την παρουσίαση συντό- της Φ.Ε., ο κ.Εμμανουήλ Β.Μαρμαράς, Καθη-
βιβλίου του κ.Νίκου Χρ.Αλιπράντη, Φιλολό- νισε ο κ.Εμμανουήλ Αντ.Λιγνός, Νομικός, Δη- γητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος της
γου-Συγγραφέα «Μια Αρσακειάδα στην Αθήνα μοσιογράφος, Διευθυντής της Εφημερίδας Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών εκ μέρους της
του 19ου αιώνα. Το λεύκωμα της Σοφία Θρα- «Θηραϊκά Νέα». Χαιρετισμό απεύθυναν οι: Ε.Κ.Μ. και ο κ.Στέφανος Λέπουρας, τ.Έπαρχος,
ψιάδου (1890)» την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου κ.Νονίκη Πέρδικα εκ μέρους του Σ.Α.Φ.Ε., ο Συγγραφέας και Πρόεδρος της ‘Ενωσης Κυ-
2014 και ώρα 19.00 στη Στοά του Βιβλίου. κ.Δημήτριος Στυλ.Κορρές, Ομότιμος Καθηγη- κλαδικού Τύπου εκ μέρους της Ε.Κ.Υ.Τ. Ποι-
Για το βιβλίο μίλησαν οι κ.κ.Μανόλης Γ.Σέρ- τής Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. της ήματα απήγγειλε η κ.Κατερίνα Δέφνερ-Καφή,
γης, Καθηγητής Λαογραφίας του Δημοκριτείου Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και Αντιπρόεδρος Καθηγήτρια Ωδείου Αθηνών, Ποιήτρια και
Πανεπιστημίου Θράκης και Αθηνά Πέππα- της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών εκ μέρους Μουσουργός.


Η εκλεκτή απόφοιτός μας κ. Νέλλη Παραστα- Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου Ευχαριστούμε το Παράρτημα Κύπρου του
τίδου , ζωγράφος και πρώην Καθηγήτρια Καλλι- τα μέλη και οι φίλες του Σ.Α.Φ.Ε.για την προσφορά του στη Βιβλιο-
θήκη μας του εξαιρετικού βιβλίου του κ. Αρι-
τεχνικών επί σειρά ετών στο Αρσάκειο Ψυχικού, Συνδέσμου παρακολουθή-
παρουσίασε επί δύο συνεχόμενες Τρίτες 4&11 σαμε στο Θέατρο REXτην στείδη Κουδουνάρη «Η συμβολή του
Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18.00-20.00 στο εξαιρετική παράσταση «Μυ- Αρσακείου εις την παιδείαν τηςΚύπρου» ,
Ίδρυμα Θεοχαράκη τη ζωή και το έργο του Δο- στικοί αρραβώνες» του μια έκδοση αφιερωμένη στις Κύπριες Αρσα-
μίνικου Θεοτοκόπουλου με αφορμή τα τετρα- Γρηγορίου Ξενοπούλουμε κειάδες.
κόσια χρόνια από το θάνατό του, καθώς επίσης τους ηθοποιούς Άλκη Κούρ-
και «τις ποικίλες μορφές που μπορεί να πάρει το κουλο, Δανάη Σκιάδη, Μα- Συλλυπητήρια στην οικογένεια της
ανθρώπινο σώμα στην τέχνη». ρίνα Καλογήρου κ.α. ΑπολλωνάτουΛίτσας για την απώλειά της.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σ.Α.Φ.Ε ΚΥΠΡΟΥ2013-2014
Στις μηνιαίες συναντήσεις των μελών μετά τις διακοπές του καλοκαιριού έγινε προ- Τ
η μεγάλη προσφορά στα γράμματα και τις τέχνες της Αι-
γυπτιώτισσας επιχειρηματία κ. Αικατερίνης Σοφιανού-
Ένας χρόνος δύσκολος για τον κόσμο της Κύπρου, γενικά για τον Ελληνισμό. Οι Αρσα-
Μπελεφάντη , τίμησε η Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών
κειάδες της Κύπρου πολλά προγραμμάτιζαν, λίγα έγιναν πραγματικότητα. Λογοτεχνίας, ανακηρύσσοντάς την Επίτιμο Μέλος της.
γραμματισμός των δραστηριοτήτων της χρονιάς. Ήταν μια μεγάλη τιμή και για την ίδια αλλά και για τον Αιγυ-
Τα μέλη του Σ.Α.Φ.Ε. δεν παρέλειψαν και αυτή τη χρονιά το κόψιμο της Βασιλόπιτάς, πτιώτη Ελληνισμό, που αποδεικνύει ότι και σήμερα συνεχίζει να
με τις ευχές να επικρατήσει Ειρήνη στο Κόσμο και δικαίωση στον αγώνα της Κύπρου. Δεν ακολουθεί το παράδειγμα των προγόνων του Ευεργετών και να
ξέχασε και την οφειλή του στη Παιδεία. Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων ενίσχυσε προσφέρει με όλες του τις δυνάμεις σε μία Ελλάδα που αντιστέ-
οικονομικά τετραετή φοιτήτρια της Δημοσιογραφίας. κεται.
Πραγματοποιήθηκαν εκδρομές εντός Κύπρου και επισκέψεις σε Μουσεία και Μο- Η βράβευση της κ.Σοφιανού δεν έχει σχέση με τις γνώσεις της
ναστήρια. ούτε με τις διάφορες γλώσσες που γνωρίζει. Έχει σχέση κυρίως
Επίσκεψη στο χωριό Τόχνη. Όμορφο χωριό με παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, με λίγους με την αγάπη της για το ελληνικό πνεύμα και για τα ελληνικά
αλλά φιλόξενους κατοίκους. Ξεχωριστός είναι ο ναός του χωριού που τιμάται στο όνομα γράμματα.
των ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Κτίσμα του 14ου αιώνα είναι κτισμένος στα Αυτήν ακριβώς την προσφορά της, είτε στην πατρίδα που γεν-
κατάλοιπατου παλιού ναού που έκτισε η Αγία Ελένη το 326 μΧ. όταν επισκέφθηκε το νήθηκε στην Αίγυπτο, είτε στην πατρίδα της που έζησε τα νεανικά
νησί κατά την επιστροφή της από τα Ιεροσόλυμα. Από το χωριό Τόχνη στο Μοναστήρι της χρόνια, την Ελλάδα, είτε στη Ρουμανία, όπου τώρα μεγαλουρ-
του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου μια άλλη ιστορική Μονή. γεί με μία μεγάλη εταιρεία ιατρικών υπηρεσιών και μηχανημά-
Ξεχωριστή εμπειρία ήταν η επίσκεψη στη Λεβέντειο Πινακοθήκη. Μοναδική Πινακο- των, τη Sofmedica, που έχει επεκταθεί και στην Κύπρο και τη
θήκη στη Κύπρο που φιλοξενεί έργα από την Ευρωπαϊκή ιστορία της Τέχνης. Στεγάζει Βουλγαρία, ανέδειξε με τα λόγια του ο βαθύτατος στοχαστής, Γε-
μόνιμα τρείς συλλογές. Την «Ελληνική Συλλογή» «την Συλλογή του Παρισιού» και την νικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογο-
«Κυπριακή Συλλογή» όπου ξεχωριστεί θέση έχει το έργο του Αδαμάντιου Διαμαντή «Ο
Κόσμος της Κύπρου». τεχνίας κ. Κώστας Ασημακόπουλος .
19 Μαΐου 2014, στην πρωινή πτήση Λάρνακα- Θεσσαλονίκη των Κυπριακών Αερο- Την Αιγυπτιώτισσα κ.Σοφιανού χειροκρότησαν θερμά όσοι
γραμμών, ανάμεσα στους επιβάτες είναι και μια ομάδατου Σ.Α.Φ.Ε. Κύπρου. Στόχος να προσήλθαν στην εκδήλωση, στο Ίδρυμα Τεχνών του Ωνασείου
βρεθούν εκεί που κτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Ιδρύματος, στην Αθήνα, παρόντος του συγκινημένου συζύγου της
Από την οροσειρά της Πίνδου, το Μέτσοβο, την Κόνιτσα και τα Ζαγοροχώρια στη Δωδώνη κ.Παντελή Σοφιανού, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Ανδρέα
και το Ζάλογγο, τη Λευκάδα και ως το Μεσολόγγι και τους Δελφούς και ακόμα σε άλλα τόσα Ζαΐμη, πολλών καθηγητών, πανεπιστημιακών και πολύ κόσμου.
μέρη, το καθένα με τη δική του ιστορία και χάρη. Μια στάση στο Μπιζάνι, το θεωρούμενο Το παρόν στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δε-
απόρθητο φρούριο των Βαλκανικών πολέμων, ήταν απαραίτητη για κατάθεση στεφάνου κεμβρίου, έδωσε και η γνωστή τραγουδίστρια Χαρούλα Αλεξίου,
και απότιση φόρου τιμής από της Κύπριες Αρσακειάδες στον εθελοντή Χριστόδουλο Σώζο η οποία επίσης τιμήθηκε από την εταιρεία με την – άγνωστη στο
, Δήμαρχο Λεμεσού, που έπεσε μαχόμενος στις 6 Δεκεμβρίου του 1912 για την ελευθερία ευρύ κοινό – ιδιότητά της, της μεταφράστριας, λαμβάνοντας το
της Ηπείρου… και της Κύπρου. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε μερικώς. Ο Σώζος εκεί που δεύτερο βραβείο για την καλύτερη μετάφραση ξενόγλωσσου
είναι περιμένει ακόμα να δει την Κύπρο ελεύθερη. Οι δρόμοι οδηγούν στο ορεινό ιστορικό έργου του Fabien Marcaud «Πάντα Ήρωες».
χωριό Ζάλογγο εκεί που διαδραματίστηκε ένα από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα της Έτσι, η κ.Σοφιανού μπαίνει πλέον στο πάνθεον των σημαντι-
Ελληνικής ιστορίας. Σουλιώτισσες με τα παιδιά τους το 1803, κυνηγημένες από τον Αλή κών προσωπικοτήτων που έχει τιμήσει κατά καιρούς η Ελληνική
Πασά πραγματοποίησαν ομαδική αυτοκτονία πέφτοντας από το βράχο Στεφάνι. Εκεί ακρι- Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, μεταξύ των οποίων συγκα-
βώς σήμερα υψώνεται ένα μνημείο. Έξι μορφές Σουλιωτισσών πιασμένες χέρι χέρι στην ταλέγονται ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμε-
άκρη του γκρεμού. Σαν οι δρόμοι σε οδηγήσουν στην Πρέβεζα, τόποι μυστηριακοί που εξά- ρικής κυρός Ιάκωβος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.Αναστάσιος,
πτουν την φαντασία σε μαγνητίζουν. Κάποιος κάπου σημείωσε: «Υπάρχουν μέρη στα οποία ο Νομπελίστας και ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, ο φιλόσοφος
νοιώθεις την ανάγκη να γυρίζεις ξανά και ξανά. Το ποτάμι του Αχέροντα, το Νεκρομαντείο,
είναι από εκείνα τα μέρη που μυστικά σε φωνάζουν». Ευάγγελος Ριζόπουλος, ο διάσημος καρδιολόγος Γεράσιμος Γε-
Από την εκδρομή προσκύνημα δεν μπορούσε να λείψει και χώρος όπου διαδραματί- ρουλάνος, η Κυπρία Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κλαίρη
στηκαν γεγονότα της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Αγγελίδου και άλλοι, που όλοι τους στηρίζουν ολόθερμα την ελ-
Μαυσωλείο Διστόμου. Ένα μνημείο για τους σφαγιασθέντες στο χωριό Δίστομο στις ληνική διανόηση.
10 Ιουνίου του 1944. Ο Γιάννης Ρίτσος καταθέτει ένα Επίγραμμα για το Δίστομο. Παράλληλα, εκτιμώντας την προσφορά της κ.Σοφιανούστην
«Έδώ΄ναι τὸ πικρὸ τὸ χῶμα τοῦ Διστόμου πολιτιστική μας κληρονομιά και κυρίως στα Γράμματα, ο Γενικός
Γραμματέας της Εταιρείας κ.Ασημακόπουλος της προσέφερε, ως
Ώ, ἐσὺ διαβάτῃ, ὅπου πατήσεις, να προσέχεις- έδώ πονά ἡ σιωπή, πονάει καὶ ἡ ένδειξη εμπιστοσύνης, αγάπης και σεβασμού, τις χειρόγραφες
πέτρα κάθε δρόμου, κι ἀπ τή θυσίᾳ κι ἀπ τή σκληρότητα τοῦ ἀνθρώπου επιστολές που αφορούν τη διαθήκη του Γεωργίου Αβέρωφ που
Έδώ μιά στήλῃ ἁπλή, μαρμαρίνῃ, ὅλῃ κι ὅλῃ μὲ ὀνόματα σεμνά, κι ἡ Δόξα τὰ παρέλαβε ο ίδιος από τη μικρανιψιάτου Αβέρωφγια να αξιοποι-
ἀνεβαίνει λυγμό, λυγμό, σκαλί, σκαλί, μεγίστη σκάλα ηθούν και να προβληθούν ώστε και οι νεότερες γενιές να γνωρί-
Αλεξάνδρα Φυλαχτού - Σ.Α.Φ.Ε. Κύπρου σουν τη μεγάλη προσφορά των Ελλήνων Ευεργετών.
   2   3   4   5   6   7   8