Page 5 - Layout 1
P. 5
IANOYAΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 5

Γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Με το θερμό χαιρετισμό του κ. Δημήτριου Κακαβελάκη
Κατόπιν το λόγο πήρε η κ. Ζαχαρούλα Νίκολη , η αγαπητή (Δημοσιογράφου, Συγγραφέα, Μέλους του Δ.Σ. της Φ.Ε.
σε όλους μας φιλόλογος και τ.Καθηγήτρια του Αρσακείου Γυ- και Διευθυντή της Στοάς του Βιβλίου) και της κ.Μαρίας
μνασίου Ψυχικού για να μιλήσει για την κ. Γαρυφαλιά (Έφη) Τούντα (πρώτης αναισθησιολόγου της Ελλάδος, Εταίρου
Σκιάνη . της Φ.Ε. και μέλους του Σ.Α.Φ.Ε.) έκλεισε το πρώτο μέρος
Η κ.Σκιάνη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους αποφοίτησε της εκδήλωσης. Κατόπιν ακολούθησε δεξίωση, την οποία ΕΔΛ
από το Β΄ Γυμνάσιο του Αρσακείου Ψυχικού. Μετά την απο- προσέφεραν τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. Η ατμόσφαιρα ΚΗΩ
φοίτησή της από το Αρσάκειο, εισήλθε, κατόπιν εισαγωγικών ήταν ιδιαίτερα ζεστή και φιλική και είχαμε την ευκαιρία να
εξετάσεων, στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, 12η κατά βαθμολογική σειρά και έχοντας
λάβει στο μάθημα της εκθέσεως ιδεών τον υψηλότερο βαθμό ρευρισκόμενους, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φι-
απ’ όλες τις ανώτατες σχολές. Ως ασκούμενη Δικηγόρος μα- λεκπαιδευτικής Εταιρείας, την Επόπτρια, καθηγητές,
θήτευσε στο δικηγορικό γραφείο του πατέρα της, Αναστασίου Διευθυντές της Φ.Ε., συγγενείς και φίλους των τιμωμένων. Σ
συνομιλήσουμε με τις τιμώμενες και τον τιμώμενό μας, με ΣΙ
τους ομιλητές τους, καθώς επίσης και με όλους τους πα- Ε
Σκιάνη, με την βοήθεια του οποίου γρήγορα συνειδητοποίησε Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι
την κλίση της στο Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο. Ασκή- παρευρέθησαν στη μεγάλη αυτή γιορτή των αποφοίτων. Ιδιαιτέ-
θηκε επίσης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο Συμ- ρως ευχαριστούμε τους ομιλητές των τιμωμένων αποφοίτων
βούλιο της Επικρατείας. Απέκτησε την άδεια του Δικηγόρου, μας, η παρουσία των οποίων ήταν καθοριστική στη επιτυχία της
ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και άσκησε δικη- εκδήλωσης. Με μεγάλη χαρά είδαμε επίσης ανάμεσα στους πα-
γορία, κυρίως επί συνταγματικού και διοικητικού αντικειμένου. ρευρισκομένους πολλούς νέους αποφοίτους αγόρια και κορίτσια
Κατόπιν διαγωνισμού, εισήλθε στο Νομικό Συμβούλιο του που παρά τις πολλές και ποικίλες υποχρεώσεις τους ήρθαν να
Κράτους, όπου υπηρέτησε κατά καιρούς σε Γραφεία Νομικού παρακολουθήσουν την εκδήλωση μας. Ευχαριστούμε επίσης τον
Συμβούλου διαφόρων Υπουργείων. Σήμερα, ήδη Νομικός υπεύθυνο της Στοάς του Βιβλίου κ.Νικολόπουλο και τους συ-
Σύμβουλος του Κράτους, προϊ̈́σταται του Γραφείου Νομικού νεργάτες του για την άψογη συνεργασία στην πραγματοποίηση
Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών, εκπροσωπώντας της τόσο σημαντικής αυτής εκδήλωσης του Σ.Α.Φ.Ε.
την χώρα μας στα ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Είναι Πρόεδρος Συγχαίρουμε θερμά τους τιμωμένους αποφοίτους μας για
πολλών Συμβουλίων και Επιτροπών και έχει ασχοληθεί ειδικά τις επιτυχίες τους, ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πολύ δύ-
με το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Είναι κάτοχος σκολο έργο τους και κάθε ευτυχία στη προσωπική τους ζωή!
πτυχίων της αγγλικής, της γαλλικής και της ιταλικής γλώσσας. Και του χρόνου, να είμαστε όλοι καλά για την «Ημέρα των
Οι τιμώμενοι με την ολοκλήρωση της ομιλίας τους παρέ- Αποφοίτων» του 2015!
λαβαν από την Πρόεδρο κ.Νονίκη Πέρδικα το Επετειακό Μίκα Μπάρμπα-Μώρου
Λεύκωμα του Σ.Α.Φ.Ε. και Τιμητική Διάκριση. Γενική Γραμματέας Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.


Τσάι των Αποφοίτων 2014


ην Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 το απόγευμα στην
Τ
αίθουσα «Ολυμπία» της Αίγλης Ζαππείου πραγ-
ματοποιήθηκε η ετήσια συγκέντρωση μελών και
φίλων του Συνδέσμου μας «Τσάι τωνΑποφοίτων». Η
ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη
και η ωραία Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση συνέβαλε κα-
θοριστικά.
Αυτό που έκανε τη βραδιά να ξεχωρίσει ήταν η ωραία επί-
δειξη μόδας που παρακολουθήσαμε με την οργάνωση και Η κ.Αλίς Δικαίου με μέλη Η κ.Χαΐτογλου με την
καλλιτεχνική επιμέλεια της κ. Αλίς Δικαίου , με την οποία του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. κ.Χανδάνου ανάμεσα
εδώ και χρόνια έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία. Θαυμά- στα μοντέλα της επίδειξης
σαμε ρούχα Υψηλής Ραπτικής του γνωστού Οίκου «Βι-
κτώρια Χαΐτογλου», γούνες και δερμάτινα του Οίκου
«Εύη Κοσμίδου» και παπούτσια «Ηaralas» . Τα MEDI-
CAL ANTI-AGING CENTER προσέφεραν μια θεραπεία
στην κάθε καλεσμένη.
Η μουσική ευχάριστη, χαλαρωτική και με πολλές χριστου-
γεννιάτικες μελωδίες ήταν ανάλογη της περίστασης. Τα συ-
νοδευτικά του τσαγιού ήταν προσεγμένα και γευστικά και η
εξυπηρέτηση του προσωπικού της «Αίγλης» πολύ καλή. Η κ.Πέρδικα με την κ.Πιτσίκα Η κ.Κοσμίδου ανάμεσα στα μον-
Την παράσταση έκλεψε κατά γενική ομολογία η μικρότερη και την κορούλα της Ηώς τέλα της επίδειξης και την Ηώς
φίλη του Συνδέσμου μας η πανέμορφη κορούλα της απο-
φοίτου μας κ. Ρεβέκκας Πιτσίκα , η Ηώς , πραγματική ηλια- μας και αγόρασαν αρκετά χριστουγεννιάτικα αντικείμενα που
χτίδα που έλαμπε όπως άλλωστε φανερώνει το μυθολογικό μέλη και φίλες του Συνδέσμου είχαν προσφέρει για το
όνομά της. Με τον χαριτωμένο τρόπο της η Ηώς έδωσε μια bazaarστα γραφεία του Συνδέσμου 28 και 29 Νοεμβρίου
χαρούμενη νότα στη συγκέντρωσή μας και τα μανεκέν της και δεν είχαν πουληθείτότε.
επίδειξης την πήραν από το χεράκι για να κάνει μαζί τους Ταέσοδα της εκδήλωσηςθα διατεθούν υπέρ των σκοπών
μια μικρή εμφάνιση! του Σ.Α.Φ.Ε.και του Ταμείου Υποτροφιών.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη και τις φίλες του Συνδέσμου Και του χρόνου!
που με την παρουσία τους πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Μίκα Μπάρμπα-Μώρου
η εκδήλωση και με τη γενναιοδωρία τους στήριξαν τον λαχνό Γενική Γραμματέας Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.
   1   2   3   4   5   6   7   8